Close

Search

prekladatelia

O nás

Sme dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov a tlmočníkov odbornej, vedeckej, špecializovanej a populárno-náučnej literatúry Výkonná rada SSPOL Členovia výkonnej rady sú skúsení prekladatelia, tlmočníci, jazykoví redaktori, lexikografi a pedagógovia. Jozef Štefčík predseda SSPOL Vladimír Benko PODPREDSEDa SSPOL Petra Mackovičová MEDIÁLNA MANAŽÉRKA Petra Zrníková koordinátorka vzdelávania Róbert Hiľovský operatívno-kreatívna činnosť Vznik 1990 Členov 110+ Jazykov 27+ Prekladateľská […]

Read More

Úvod

Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Hľadať prekladateľov Najnovšie podujatia SSPOL Sme dobrovoľná stavovská organizácia prekladateľov odbornej, vedeckej, špecializovanej a populárno-náučnej literatúry, ktorých východiskovým alebo cieľovým jazykom je slovenčina, prípadne niektorý z jazykov národnostných menšín žijúcich na území Slovenskej republiky. Naše aktivity združujú prekladateľov a tlmočníkov Prekladatelia Združujeme okolo 130 prekladateľov a tlmočníkov, ktorí prekladajú z […]

Read More