Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Trestné právo procesné v preklade (nemčina – slovenčina)
Začiatok:  24.11.2018 09:00
Koniec:  24.11.2018 14:00
Popis:  Workshop k špecifikám prekladu právnych textov trestného práva procesného v jazykovom páre nemčina – slovenčina. Workshop je určený prednostne záujemcom, ktorí nemajú dostatočné znalosti z oblasti právneho jazyka a terminológie, resp. skúsenosti s prekladom právnych textov. Účastníci workshopu sa oboznámia so základnou terminológiou nevyhnutnou pre preklad právnych textov z oblasti trestného práva procesného, ako i so zaužívanými formuláciami, ktoré sú pre tieto textové žánre príznačné zo štylistického hľadiska. V rámci workshopu budú účastníci oboznámení so základnou odbornou literatúrou k danej problematike, ako aj relevantnými odkazmi na nemecké a slovenské internetové zdroje. Lektorka: PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Katedra germanistiky FF UKF v Nitre/Tlmočnícky ústav FF UKF v Nitre