Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa novej smernice legislatívy EU (GDPR) nájdete v časti "Dokumenty"


Meet Central Europe 29.10.2018 00:00-31.10.2018 00:00 MCE2018 je stredoeurópska regionálna konferencia o jazykovom priemysle, ktorú vytvorili štyri národné asociácie LSP. AATC, ACTA, ATCSK a Proford vám prinášajú jednoročné stretnutie pre zákazníkov a dodávateľov jazykových služieb 10 a viac jazykov strednej a východnej Európy. Meet Central Europe 2018. Budapest Music Center (BMC) Mátyás utca 8. 1093 Budapest Registrácia tu: https://www.eventbrite.com/e/meet-central-europe-tickets-43340169614 /
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Seminár k právnej angličtine/Zmluvné právo
Začiatok:  14.04.2018 09:00
Koniec:  14.04.2018 13:00
Popis:  Seminár sa uskutoční na Filozofickej fakutle UK, na Gondovej ulici 2 v Bratislave. Kto? JUDr. Juraj Kotrusz – advokát a úradný prekladateľ pre AJ, externý prekladateľ pre Súdny dvor Európskej únie, lektor právnickej angličtiny pre právnikov a lingvistov. https://www.facebook.com/pravnypreklad Cena: 65 EUR V cene sú zahrnuté všetky potrebné materiály a drobné občerstvenie pre účastníkov. Registrácia prihlášok: Najneskôr do 31. 3. 2018 prostredníctvom e-mailu: info@pravnypreklad.sk. -------- Program seminára (okruhy tém): 1. náležitosti kontraktačného procesu v angloamerickom a v slovenskom právnom systéme, objednávka a potvrdenie objednávky; 2. úvodné ustanovenia zmluvy – identifikácia zmluvných strán, označenie zmluvy; 3. primárne povinnosti zmluvných strán, zmluvné typy podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka; 4. formulovanie práv a povinností, podmienkové vety, zmluvné formulácie; 5. trvanie zmluvy – platnosť a účinnosť, spôsoby ukončenia zmluvy; 6. obvyklé zmluvné doložky – zákaz konkurencie, zodpovednosť zmluvných strán, obmedzenie a vylúčenie zodpovednosti, povinnosť mlčanlivosti; 7. technické ustanovenia zmluvy – výklad zmluvy, jazykové znenia, zmeny, spôsob komunikácie. --------- Prínos seminára: – stručný právny prehľad zmluvného práva v SR a v angloamerickom prostredí s dôrazom na rozdiely a praktické prekladateľské problémy, – systematický prehľad terminológie pre jednotlivé časti a ustanovenia zmlúv, – rady a diskusia o postupe pri preklade zmluvných ustanovení – správne pochopenie a verný preklad, – konzultácie o problematických otázkach z pohľadu terminológie a práva, dôraz na spätnú väzbu.