Milé kolegyne a milí kolegovia, do nového roku 2018 Vám prajeme veľa vydarených prekladov, spokojnosť v osobnom živote, a najmä pevné zdravie!
V dňoch 10. – 13. mája 2018 sa v Prahe koná 24. medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy. Podarilo sa nám zarezervovať nocľah z 11. na 12. mája 2018 – 10 dvojposteľových izieb v Hoteli Aréna v Prahe. Nocľah na 1 osobu vychádza na 27,50 eura, teda 1 noc v dvojposteľovej izbe 55 eur. Prosíme záujemcov, aby sa záväzne prihlásili na túto e-mailovú adresu: infosspolsk@gmail.com do 31. januára 2018. Ubytovanie, vstupné na výstavisko aj dopravu vlakom si každý účastník hradí sám. Zároveň všetkých členov prosíme, aby na uvedenú e-mailovú adresu nahlasovali každú zmenu poštovej a e-mailovej adresy, ako aj telefónneho čísla.

Milý kolega/kolegyňa,
v júni 2017 výročná členská schôdza odsúhlasila členské na rok 2018 vo výške 50,00 EUR/rok. Členovia narodení v roku 1953 a skôr (nad 65 rokov), ZŤP (nad 50 %) a na MD platia znížený príspevok 10,00 EUR/rok. Členský príspevok uhraďte do 28. februára 2018 prevodom na účet SSPOL vedený v Tatra Banke, a. s., č. účtu IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504; KS 0308. V správe pre príjemcu uveďte Vaše meno, členské a roky, za ktoré členské uhrádzate (členské za roky 2015, 2016 a 2017 bolo vo výške 30,00 EUR/rok, znížené členské – 5,00 EUR/rok). Netýka sa to nových členov, ktorí sumu 50,00 EUR/rok už uhradili koncom roka 2017.
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Preklad z/do málo rozšírených jazykov
Začiatok:  24.11.2017 09:00
Koniec:  25.11.2017 14:00
Popis:  Program 4. medzinárodnej konferencie Preklad z/do málo rozšírených jazykov Téma: Jazyk ako kultúrne dedičstvo 24. a 25. 11. 2017, Hotel Premium, Priekopy 20/A, Bratislava Piatok 24. novembra 2017 (doobeda moderuje doc. PhDr. P. Kopecký, popoludní Mgr. J. Štefčík, PhD.) 9.30 Registrácia 10.00 Príhovor predsedu VR SSPOL Mgr. J. Štefčíka, PhD. 10.05 Jazyk práva málo rozšírených jazykov ako odraz kultúrnych hodnôt a noriem verzus globalizácia a internacionalizácia právnych systémov (doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD.) 10.35 Slovenské a české korpusy (Ing. Vladimír Benko, PhD.) 11.05 Prestávka na kávu 11.15 Le français langue de travail de l’Union européenne (Francúzština ako pracovný jazyk Európskej únie) (Frédéric Delaneuville, PhD.) 11.45 Neverbálna zložka komunikácie a jej právo na preklad a tlmočenie (Mgr. Vítězslav Vilímek, Dis. PhD.) 12.30 Obedňajšia prestávka 13.30 Tzv. malé jazyky a stratégia propagácie slovenskej literatúry v zahraničí (PhDr. Daniela Humajová) 14.00 Prestávka na kávu 14.10 Panelová diskusia na tému faktov a mýtov o preklade s informáciou Mgr. Ľubice Medveckej o zasadnutí FIT v Brisbane a ocenením doc. RNDr. Juraja Šebestu, PhD., Cenou excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry (moderátorka PhDr. Anna Šebestová) 16.10 Posedenie pri poháriku vína Sobota 25. novembra 2017 – Medzinárodný deň prekladu (moderuje Mgr. Mária Oravcová Orlíková) 10.00 Překladatelem bez slovníku – příklad lotyštiny (Mgr. Michal Škrabal, PhD.) 10.30 Informácia o pripravovanom francúzsko-slovenskom odbornom slovníku z oblasti živočíšnej výroby (doc. PhDr. Peter Kopecký) a informácia o ocenenom Slovníku roka Ľubora Králika v Prahe (Mgr. Ľubica Medvecká) 11.00 Prestávka na kávu 11.10 Príspevok zastúpenia EK v Bratislave: Brexit a pozícia angličtiny v inštitúciách EÚ (Mgr. Pavol Magyar) 11.40 Má diplomatické tlmočenie právo na samostatnú existenciu? (Mgr. Lizaveta Madej) 12.10 Príhovor predsedníčky VR SSPUL PhDr. Oľgy Ruppeldtovej 12.20 Blahoželanie jubilantom pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu 12.30 Obed