Pripravujeme ateliér odborného prekladu, tlmočenia a terminológie "EURÓPA": 27.-28.september 2019

Seminár anglickej právnej terminológie – Zodpovednosť za škodu V sobotu 06.04.2019 od 9:00 do 13:00 v budove Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej 1 v BRATISLAVE, Info: Podujatia
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie: 
Správa o projekte: FIT
Začiatok:  01.01.2017 00:00
Koniec:  31.12.2017 00:00
Popis: 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
FPU Logo
XXI. kongres Medzinárodnej federácie prekladateľov FIT

Brisbane 1. – 5. august 2017

Správa o projekte

Zámerom projektu bolo zabezpečiť SSPOL postavenie aktívneho člena Medzinárodnej federácie prekladateľov FIT a zapojenie SSPOL do medzinárodnej prekladateľskej komunity. Úhrada členského príspevku FIT a účasť na XXI. kongrese FIT v tomto roku umožnila nadviazanie nových kontaktov a priniesla nové podnety pre ďalšie obdobie. Účastníci kongresu mali príležitosť aj na neformálne kontakty s kolegami z členských spoločností počas prestávok a plavbe loďou Kookabarra a pri stretnutiach s obyvateľmi mesta a kolegami aj mimo programu kongresu spoznať miestnu kultúru.

Kongresu sa zúčastnila predsedníčka Ľubica Medvecká. Stretnutia s členmi pri príležitosti Medzinárodného dňa prekladu, na Letnej škole prekladu, na konferencii Preklad z/do málo rozšírených jazykov, na výročnej členskej schôdzi, budú príležitosťou na odovzdanie informácií získaných na kongrese.

Štatutárny kongres FIT sa konal za účasti viac ako 50 delegácií z členských asociácií združených vo FIT. Program: hodnotenie činnosti za obdobie 2014 – 2017, úprava štatútu a rozsahu kompetencií volených zástupcov FIT, predstavenie vízie na ďalšie obdobie, voľby, hlasovanie o mieste budúceho kongresu v 2020 (Kuba).

Počas troch rokov od kongresu v Berlíne sa udiali viaceré dôležité udalosti podporujúce spoluprácu FIT s OSN a EÚ:

Rezolúcia OSN A/71/L.68 o uznaní úlohy profesionálneho prekladu pri spájaní národov a pri podpore mieru, porozumenia a rozvoja a o vyhlásení 30. septembra za Medzinárodný deň prekladu (IDT) bola prijatá na 71. zasadaní Valného zhromaždenia OSN 24. mája 2017. Vyhlásený Medzinárodný týždeň nepočujúcich (IWD) pripomína význam znakového jazyka. V roku 2017 bude FIT spolupracovať s EK a EÚ na spoločnej oslave Medzinárodného dňa prekladu (IDT) a Európskeho dňa jazykov (EDL).

Témou kongresu bolo „Narušenie a rozmanitosť“ (Disruption and Diversification). Prezentácie boli zamerané okrem iného najmä na úlohy prekladu a tlmočenia pri rozvoji jazyka, preklad a zachovanie minoritných kultúr, preklad a lokalizácia ako motor globalizácie, postavenie prekladateľa, úloha prekladateľa v rôznom prostredí, využitie nových technológií. V prvej časti usporiadajúca austrálska asociácia predstavila ukážku domorodej kultúry, osudy a prácu tlmočníkov jazykov pôvodných obyvateľov Austrálie.

V programe odznelo viac ako 100 prezentácií, cca 14 panelovách diskusií a workshopov, hlavné prednášky predniesli: prof. Anthony Pym, prof. Jemina Napier, Dr. Glenn Flores, dr. Sara Kendzior, prof. Michael Cronin.

Medzinárodná federácia prekladateľov FIT ocenila slovenského prekladateľa za významný prínos v oblasti prekladu odbornej literatúry. Docent RNDr. Juraj Šebesta, CSc., prevzal 3. augusta významné ocenenie - Cenu excelentnosti FIT 2017 za preklad odbornej literatúry. Porota ocenila celoživotné dielo dr. Šebestu, veľký počet preložených a publikovaných titulov, preklad vysoko odbornej literatúry a popularizáciu mnohých odborov vedy a techniky, riešenie terminologických výziev v textoch so špecializovanou terminológiou, odovzdávanie skúseností v rámci prekladateľskej komunity.

FIT združuje viac ako 100 prekladateľských spoločností z celého sveta.