Milá kolegyňa/Milý kolega, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane za rok 2017. Ak sa rozhodnete poukázať tieto finančné prostriedky na aktivity SSPOL, budeme veľmi radi. V tom prípade budete potrebovať tieto údaje: Údaje SSPOL ako prijímateľa 2 % dane: Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Sídlo: Laurinská 2, 811 01 Bratislava (súpisné č. 780, orientačné č. 2) Právna forma: občianske združenie (701) IČO: 17323649 (SID nemáme) IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504/kód banky: 1100 (Tatra banka, a. s.) Poukázaním 2 % zo zaplatenej dane prispejete na spolufinancovanie aktivít SSPOL v roku 2018. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami. Výkonná rada SSPOL


https://www.rte.ie/eile/brainstorm/2018/0222/942758-can-the-machines-speak-your-language/
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Výročná členská schôdza
Začiatok:  21.06.2017 16:00
Koniec:  21.06.2017 19:00
Popis: 
Pozvánka

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA

sa bude konať 21. júna 2017 (streda) o 16,00 hod.

v Klube ekonómov na Konventnej ul. 2 v Bratislave.

Srdečne pozývame!

Za výkonnú radu SSPOL

Ľubica Medvecká, predsedníčkaP R O G R A M

1. Otvorenie – privítanie hostí

2. Voľba mandátovej komisie

3. Voľba volebnej komisie

4. Voľba návrhovej komisie

5. Správa mandátovej komisie o počte prítomných

6. Správa o činnosti SSPOL za rok 2016

7. Správa o hospodárení SSPOL za rok 2016

8. Správa revíznej komisie o hospodárení SSPOL za rok 2016

9. Plán činnosti na rok 2017

10. Schválenie výšky členského na rok 2018

11. Voľby Výkonnej rady SSPOL a Revíznej komisie SSPOL

12. Diskusia

13. Oznámenie výsledkov volieb do VR a RK

14. Návrh a schválenie uznesenia z VČS

15. Záver schôdze spojený s občerstvením