Milá kolegyňa/Milý kolega, Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry (SSPOL) je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % dane za rok 2017. Ak sa rozhodnete poukázať tieto finančné prostriedky na aktivity SSPOL, budeme veľmi radi. V tom prípade budete potrebovať tieto údaje: Údaje SSPOL ako prijímateľa 2 % dane: Názov: Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry Sídlo: Laurinská 2, 811 01 Bratislava (súpisné č. 780, orientačné č. 2) Právna forma: občianske združenie (701) IČO: 17323649 (SID nemáme) IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504/kód banky: 1100 (Tatra banka, a. s.) Poukázaním 2 % zo zaplatenej dane prispejete na spolufinancovanie aktivít SSPOL v roku 2018. Ďakujeme Vám a tešíme sa na spoločné stretnutia s Vami. Výkonná rada SSPOL


https://www.rte.ie/eile/brainstorm/2018/0222/942758-can-the-machines-speak-your-language/
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Plán podujatí SSPOL 2013
Začiatok:  31.01.2013 00:00
Koniec:  31.12.2013 00:00
Popis: 
Plán podujatí SSPOL 2013

1.) Tvorivé dielne odborného prekladu

Garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.

Termín: marec – apríl 2013 (4 x po 5 hodín – v sobotu doobeda)

Miesto: Bratislava

Zameranie: právnická a politologická terminológia (FR)

Cieľová skupina: prekladatelia/tlmočníci v oblasti práva, politológie, diplomacie
2.)
Výročná členská schôdza SSPOL

Termín: apríl

Miesto: Klub spisovateľov cieľová skupina: členovia SSPOL
3.)
Audiovizuálny preklad 2

Garant: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., Mgr. Emília Janecová, PhD.
Termín: apríl 2013 (3 dni – 22. – 24.4.2013)
Miesto: Nitra

Zameranie: preklad pre audiovizuálne médiá

Cieľová skupina: prekladatelia filmov, dokumentov a pod.
4.)
Svět knihy Praha 2013

Termín: 16. – 19. máj 2013

Miesto: Praha

Zameranie: knižná kultúra, vydavateľstvá, kultúrna politika, besedy s autormi, prekladateľmi, umelcami a pod.

Cieľová skupina: verejnosť – stretnutie vydavateľov, spisovateľov, ilustrátorov, editorov, prekladateľov, tlačiarov, distribútorov a čitateľov

Poznámka: individuálna účasť, zájazd bude organizovaný podľa záujmu členov SSPOL a partnerských spoločností
5.)
Medzinárodný deň prekladateľov

Garant: Mgr. Ľubica Medvecká

Termín: 8. október

Miesto: Bratislava

Zameranie: spoločenské stretnutie členov

Cieľová skupina: členovia SSPOL
6.)
Letná škola prekladu – 35. ročník

Garant: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

Termín: 18, 19., 20. október 2013 (3 dni)

Miesto: Piešťany, hotel Park
Zameranie: translatológia na Slovensku – história, výzvy a perspektívy

Cieľová skupina: translatológovia, prekladatelia

Poznámka: Podujatie organizované v spolupráci so SSPUL

Cieľová skupina: prekladatelia a odborná verejnosť
7.)
Bibliotéka Bratislava 2013

Termín: 14. – 17.11.2013

Miesto: Bratislava, expo Incheba

Zameranie: medzinárodný knižný veľtrh a sprievodné podujatia

Cieľová skupina: verejnosť – stretnutie vydavateľov, spisovateľov, ilustrátorov, editorov, prekladateľov, tlačiarov, distribútorov a čitateľov

Poznámka: individuálna účasť
8.)
Odborný preklad v zdravotníctve

Garant: Mgr. Ľubica Medvecká

Termín: november 2013

Miesto: Bratislava

Zameranie: terminológia v zdravotníctve a komunitárny preklad

Cieľová skupina: prekladatelia zdravotníckych textov a prekladatelia/tlmočníci pre skupiny znevýhodnených obyvateľov (menšiny, cudzinci a pod.), odborná verejnosť

Ďalšie aktualizované informácie na stránke pozri na stránke www.sspol.sk