Milé kolegyne a milí kolegovia, do nového roku 2018 Vám prajeme veľa vydarených prekladov, spokojnosť v osobnom živote, a najmä pevné zdravie!
V dňoch 10. – 13. mája 2018 sa v Prahe koná 24. medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy. Podarilo sa nám zarezervovať nocľah z 11. na 12. mája 2018 – 10 dvojposteľových izieb v Hoteli Aréna v Prahe. Nocľah na 1 osobu vychádza na 27,50 eura, teda 1 noc v dvojposteľovej izbe 55 eur. Prosíme záujemcov, aby sa záväzne prihlásili na túto e-mailovú adresu: infosspolsk@gmail.com do 31. januára 2018. Ubytovanie, vstupné na výstavisko aj dopravu vlakom si každý účastník hradí sám. Zároveň všetkých členov prosíme, aby na uvedenú e-mailovú adresu nahlasovali každú zmenu poštovej a e-mailovej adresy, ako aj telefónneho čísla.

Milý kolega/kolegyňa,
v júni 2017 výročná členská schôdza odsúhlasila členské na rok 2018 vo výške 50,00 EUR/rok. Členovia narodení v roku 1953 a skôr (nad 65 rokov), ZŤP (nad 50 %) a na MD platia znížený príspevok 10,00 EUR/rok. Členský príspevok uhraďte do 28. februára 2018 prevodom na účet SSPOL vedený v Tatra Banke, a. s., č. účtu IBAN: SK08 1100 0000 0026 6152 0504; KS 0308. V správe pre príjemcu uveďte Vaše meno, členské a roky, za ktoré členské uhrádzate (členské za roky 2015, 2016 a 2017 bolo vo výške 30,00 EUR/rok, znížené členské – 5,00 EUR/rok). Netýka sa to nových členov, ktorí sumu 50,00 EUR/rok už uhradili koncom roka 2017.
Slovensky | Anglicky | Nemecky
HOME
O SPOLOČNOSTI
PODUJATIA
DOKUMENTY
PUBLIKÁCIE
PREKLADATELIA
PRIHLÁŠKA
UŽITOČNÉ LINKY
KONTAKT
REGISTROVANÍ POUŽÍVATELIA:NOVINKY MAILOM
Vložte Vašu e-mailovú adresu
Podujatia
Späť
Podujatie:  Plán podujatí SSPOL 2013
Začiatok:  31.01.2013 00:00
Koniec:  31.12.2013 00:00
Popis: 
Plán podujatí SSPOL 2013

1.) Tvorivé dielne odborného prekladu

Garant: doc. PhDr. Peter Kopecký, CSc.

Termín: marec – apríl 2013 (4 x po 5 hodín – v sobotu doobeda)

Miesto: Bratislava

Zameranie: právnická a politologická terminológia (FR)

Cieľová skupina: prekladatelia/tlmočníci v oblasti práva, politológie, diplomacie
2.)
Výročná členská schôdza SSPOL

Termín: apríl

Miesto: Klub spisovateľov cieľová skupina: členovia SSPOL
3.)
Audiovizuálny preklad 2

Garant: prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., Mgr. Emília Janecová, PhD.
Termín: apríl 2013 (3 dni – 22. – 24.4.2013)
Miesto: Nitra

Zameranie: preklad pre audiovizuálne médiá

Cieľová skupina: prekladatelia filmov, dokumentov a pod.
4.)
Svět knihy Praha 2013

Termín: 16. – 19. máj 2013

Miesto: Praha

Zameranie: knižná kultúra, vydavateľstvá, kultúrna politika, besedy s autormi, prekladateľmi, umelcami a pod.

Cieľová skupina: verejnosť – stretnutie vydavateľov, spisovateľov, ilustrátorov, editorov, prekladateľov, tlačiarov, distribútorov a čitateľov

Poznámka: individuálna účasť, zájazd bude organizovaný podľa záujmu členov SSPOL a partnerských spoločností
5.)
Medzinárodný deň prekladateľov

Garant: Mgr. Ľubica Medvecká

Termín: 8. október

Miesto: Bratislava

Zameranie: spoločenské stretnutie členov

Cieľová skupina: členovia SSPOL
6.)
Letná škola prekladu – 35. ročník

Garant: Prof. PhDr. Edita Gromová, CSc.

Termín: 18, 19., 20. október 2013 (3 dni)

Miesto: Piešťany, hotel Park
Zameranie: translatológia na Slovensku – história, výzvy a perspektívy

Cieľová skupina: translatológovia, prekladatelia

Poznámka: Podujatie organizované v spolupráci so SSPUL

Cieľová skupina: prekladatelia a odborná verejnosť
7.)
Bibliotéka Bratislava 2013

Termín: 14. – 17.11.2013

Miesto: Bratislava, expo Incheba

Zameranie: medzinárodný knižný veľtrh a sprievodné podujatia

Cieľová skupina: verejnosť – stretnutie vydavateľov, spisovateľov, ilustrátorov, editorov, prekladateľov, tlačiarov, distribútorov a čitateľov

Poznámka: individuálna účasť
8.)
Odborný preklad v zdravotníctve

Garant: Mgr. Ľubica Medvecká

Termín: november 2013

Miesto: Bratislava

Zameranie: terminológia v zdravotníctve a komunitárny preklad

Cieľová skupina: prekladatelia zdravotníckych textov a prekladatelia/tlmočníci pre skupiny znevýhodnených obyvateľov (menšiny, cudzinci a pod.), odborná verejnosť

Ďalšie aktualizované informácie na stránke pozri na stránke www.sspol.sk